Čekejte prosím...

Sugestopedie - Sugestopedia

Sugestopedii vytvořil bulharský psychiatr a pedagog Georgi Lozanov začátkem sedmdesátých let dvacátého století a spojil v ní různé prvky a techniky sugesce do pedagogického konceptu. Tato metoda je v poslední době hojně zmiňována v učení se cizím jazykům. Ačkoli není přímo aplikovatelná na naše školní prostředí, některé její prvky jsou nesmírně inspirující.

Sugestopedie například hojně využívá relaxačních technik a motivujících postupů, jako je integrace prvku dramatické výchovy v jazykovém vyučování, využívání tzv. periferního učení (učitel by měl umístit ve třídě co nejvíce jazykového materiálu, který slouží  nejen jako dekorace, ale i k posílení paměti), možnost tzv. hudby v pozadí.

Cílem sugestopedické výukové metody je navodit mozkové procesy podobné  relaxaci nebo jogínské meditaci. Pomocí tohoto stavu je možné rozšířit mysl a otevřít ji tak novým vjemům. Jsou slibovány nejméně 3x lepší výsledky v efektivitě a rychlosti  učení  a tvrdí se, že studenti zvládnou minimálně 3x větší množství učiva. Dalším cílem je naučit studenta hovořit  bez stresu z chyb, zvýšit studentovo sebevědomí a schopnost komunikovat.

Ne všechny prvky sugestopedie jsou přijatelné pro všechny. Ne všichni jsou také schopni přijmout některé zvláštnosti týkající se rolí studenta a učitele. Studenti v sugestopedických kurzech například dostávají novou identitu, která jim má pomoci zbavit se zábran plynoucích z jejich skutečné identity.

Učitel se ke studentům chová jako přísný rodič, studenti mají být poslušní jako děti, hovoří se o tzvn. infantilizaci studentů. I v kurzech pro dospělé se hojně  využívá her, dětských říkanek a písní. Výuka stimuluje levou i pravou hemisféru, je nedirektivní a respektuje osobnost i způsob učení studentů. Hodiny by měly využívat všech smyslů a všech druhů paměti. 

Sugestopedie může být účinnou metodou pro některé studenty, zejména pro ty, kteří reagují na sugestibilitu a mají rádi relaxační prostředí. Nicméně je důležité zvážit její implementaci a přizpůsobit ji potřebám a preferencím konkrétních studentů.

 

Charakteristika:

 • Důraz na uvolnění a relaxaci: Sugestopedie se zaměřuje na vytvoření uvolněného a relaxovaného prostředí, které podporuje přijetí nových informací.
 • Použití sugestibility: Metoda využívá sugestibilitu, tj. schopnost mozku přijímat informace a přizpůsobovat se jim v podvědomí.
 • Využití hudebního doprovodu: Sugestopedická výuka často zahrnuje hudební doprovod, který pomáhá snižovat úroveň stresu a podporuje relaxaci.
 • Rozvoj sebevědomí: Studenti jsou povzbuzováni k většímu sebevědomí a odvaze v používání jazyka.

 

Výhody:

 • Rychlejší učení: Sugestopedie může vést k rychlejšímu a efektivnějšímu učení díky využití sugestibility a podvědomému zpracování informací.
 • Zvýšená motivace: Relaxované prostředí a pozitivní atmosféra mohou zvýšit motivaci studentů k učení.
 • Zlepšená paměť: Sugestopedie může vést ke zlepšení paměti a schopnosti uchovávat informace v podvědomí.
 • Zabudování jistoty: Metoda může pomoci studentům získat větší sebevědomí a jistotu v používání jazyka.

 

Nevýhody:

 • Nákladná implementace: Sugestopedie vyžaduje čas a úsilí na přípravu relaxačního prostředí a hudebního doprovodu, což může být nákladné.
 • Omezené aplikace: Metoda může být obtížnější použít v prostředích, která neumožňují vytvoření relaxačního prostředí, jako jsou velké třídy nebo online výuka.
 • Nedostatek empirických důkazů: Existuje nedostatek empirických důkazů o účinnosti sugestopedie ve srovnání s tradičními výukovými metodami.
 • Omezený důraz na komunikaci: Sugestopedie se může zaměřit převážně na pasivní přijímání informací a méně na aktivní komunikaci a interakci.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK