Čekejte prosím...

Přímá metoda - Método directo

Přímá metoda vznikla na počátku 20. století jako metoda, která měla odstranit často kritizované nedostatky, které s sebou přinesla  gramaticko-překladová metoda. Nejvíce kritizovaným nedostatkem byl označen fakt, že gramaticko-překladová metoda nepřipravovala studenty na použití jazyka v běžné komunikaci.

Přímá metoda napravila tento nedostatek myšlenkou vyučovat přímo v cílovém jazyce. Jazyk začal být vnímán jako komunikační systém, kdy se mluvený jazyk stal hlavní zásadou ve vyučování cizího jazyka a jeho mluvená podoba začala být upřednostňována před psanou formou. Prosazovala se zásada učit cizí jazyk  přirozenou cestou, stejným způsobem jako jazyk mateřský. 

Ve vyučovacích hodinách se používá výhradně cizí jazyk, slovní zásoba je aktuální a vztahuje se na oblasti každodenního života. Její význam se nepřekládá do mateřského jazyka, nýbrž se vysvětluje pomocí  obrázků, předmětů, mimiky a gest. Velký důraz je kladen na správnou výslovnost, mluvení a poslech, studenti se učí odposlechem vět v určitém kontextu a následně napodobují to, co slyšeli. Učitel i studenti  se aktivně podílejí na vyučovacím procesu, interakce mezi nimi probíhá formou otázek a odpovědí. Gramatika je zprostředkována studentům induktivně, tzn. že studenti si gramatická pravidla vyvodí sami.

Učitel není již v očích svých studentů vnímán jako autorita nebo dominantní postava, ale naopak má poradní nebo spolupracující roli. Učitel se soustředí na to, aby jeho studenti  byli schopni komunikovat v cizím jazyce v běžných situacích. Důraz klade na to, aby se studenti byli schopni zeptat v cizím jazyce na potřebné informace a také, aby dokázali v určitých situacích odpovědět.

Příkladem aktivity může být hlasité čtení úryvku příběhu, kdy studenti přejímají role z příběhu a rozvíjejí rozhovor. Učitel podává náměty k rozhovoru, snaží se podporovat samostatnost studentů a dbá na jejich správnou výslovnost. Gramatická pravidla, která studenti získali induktivní metodou jsou procvičována buď formou konverzace nebo např. doplněním chybějících výrazů do textu. Do výuky je zařazována uvolňovací aktivita, písnička nebo hra.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK