Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - DELE

DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška ze španělského jazyka DELE - Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera, kterou zajišťuje španělský Instituto Cervantes, je určena všem, kteří se učí španělsky a jejichž mateřským jazykem není španělština. Jsou uznávány univerzitami, zaměstnavateli, mezinárodními organizacemi i vládami po celém světě. Mohou být vstupní bránou k vyššímu vzdělání i lepším pracovním příležitostem a zvýšit možnost cestování. Zájemci se mohou zaregistrovat ke zkouškám DELE, aniž by byli nuceni doložit své vzdělání nebo zkoušku nižší úrovně.

Zkouška má dvě části - ústní a písemnou. Testují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) a zkoušku je možné vykonat v kompletním spektru úrovní náročnosti A1 - C2. Kromě varianty pro dospělé je dostupná i verze tematicky přizpůsobená dětem a mládeži na úrovni A1 - B1. 

Každoročně zkoušky DELE skládají desetitisíce uchazečů po celém světě. V České republice je možné zkoušku absolvovat v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a Ostravě v příslušných zkouškových centrech. Jsou také oficiálně uznávané MŠMT. Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je zasílán příslušnému zkouškovému centru. Výhodou je, že certifikát má neomezenou platnost.


DELE (A1) - začátečník

DELE (A2) - mírně pokročilý

DELE (B1) - nižší středně pokročilý

DELE (B2) - vyšší středně pokročilý

DELE (C1) - pokročilý

DELE (C2) - expert

Mezinárodně uznávané diplomy ze zkoušky z obecné španělštiny DELE jsou uznávány v profesní i akademické sféře, veřejnými institucemi i orgány státní správy. Mají prestiž a uznání  i mezinárodně mezi soukromými společnostmi, obchodními komorami a veřejnými soukromými vzdělávacími institucemi, kde se španělština používá.

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2023

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 3300 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 200 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 10. 7. do 14. 7. 2023

JARNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2023

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3200 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3600 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 200 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 6. 2. do 10. 2. 2023

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK

Oxford Bookshop