Čekejte prosím...

Metoda CLIL - Aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera

Content and Language Integrated Learning neboli Obsahově a jazykově integrované učení patří k významným trendům současného vzdělávání. Integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, dochází tedy k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Příkladem může být integrace angličtiny a ICT, kde ICT je prostředkem k výuce jazyka, přičemž se studenti neustále učí používat nově nabyté vědomosti ve fungování ICT.

Mezi výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Studenti používají cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.

Výuka metodou CLIL je dost často nesprávně interpretována jako výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce nebo jako výuka jazyka na základě témat z odborných předmětů, tj. na základě mezipředmětových vztahů.

V prvním případě jde o bilingvní, resp. cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu, při které je u studentů nezbytným předpokladem znalost cizího jazyka. Cílem není získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především v nejazykovém předmětu, nabízené prostřednictvím cizího jazyka. Ve druhém případě jde o mezi předmětové vztahy, kde učitel využívá znalosti studentů z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. V tomto případě není cílem hodiny získat nové znalosti v nejazykovém předmětu. 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK