Čekejte prosím...

FAQ - Často kladené otázky

1. Jak postupovat, když mám zájem o výuku?

Pro úspěšné zahájení kurzu je nutné vyplnit a odeslat přihlášku na našich webových stránkách. Nezapomeňte prosím zadat všechny potřebné údaje jako je jméno, popř. název firmy, adresu, kontaktní údaje (telefon, email) a údaje o kurzu (název, typ výuky - individuální nebo skupinový, forma - prezenční nebo online, místo výuky - provozovna nebo firma).

V případě, že studentem je nezletilá osoba, je nutné uvést jak jméno studujícího, tak i jméno jednoho ze zákonných zástupců, který bude také uveden ve smlouvě a fakturaci. Jestliže studentovi hradí výuku firma či instituce, je potřeba uvést název, sídlo, IČO a DIČ včetně informací k fakturaci. Je také možné platit kurzovné z FKSP a dalších programů jako Benefit Management apod.

Rychlost realizace Vašeho individuálního kurzu závisí na Vašich požadavcích a období, ve kterém chcete, aby byla výuka uskutečněna. Vždy se snažíme zahájit kurz co nejrychleji, stěžejní je však aktuální vytíženost a obsazenost našich lektorů/lektorek. Skupinové kurzy probíhají ve vypsaných termínech, které jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele. Změny termínů jsou vyhrazeny v případě, že dojde k organizačním změnám.

Pokud je Vám některá z uvedených informací nejasná, kontaktujte nás telefonicky - +420 604 876 372, emailem - esp-olomouc@email.cz nebo nás navštivte v Olomouci na ulici Mlýnská 938/4. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vyhověli Vašim požadavkům. 

2. Jak zjistím svoji úroveň?

Buď vstupním testem, který je na našich webových stránkách nebo osobním rozhovorem s lektorem/lektorkou. Konzultace k jednotlivým kurzům anglického jazyka jsou poskytovány zdarma včetně vstupní analýzy znalostí. 

3. Jakou formou výuka probíhá?

Výuka je realizována v učebnách poskytovatele na adrese Mlýnská 938/4, Olomoucv prostorách firemních klientů nebo online, a to v časech předem dohodnutých mezi poskytovatelem a klienty. 

Služba může být po vzájemné dohodě poskytována i mimo harmonogram výuky, a to v případech, kdy výuka nemůže proběhnout v termínech dle harmonogramu výuky, a to z důvodů na straně poskytovatele či studentů.

V případě zásahu vyšší moci a nemožnosti poskytovatele uskutečnit výuku prezenční formou je poskytovatel oprávněn poskytnout službu elektronicky formou online výuky, přičemž online výuka je považována za plnohodnotnou náhradu její prezenční formy. Pro tyto účely se za zásah vyšší moci považuje jakákoli mimořádná a neodvratitelná okolnost, která znemožňuje uskutečnění prezenční formy služby nezávisle na vůli poskytovatele a kterou nemůže poskytovatel jakýmkoliv způsobem ovlivnit. 

4. Je online kurz adekvátní náhradou prezenční výuky?

Ano, online kurz je minimálně stejně kvalitní a efektivní jako prezenční výuka. Během pandemie jsme byli plně závislí na online výuce, a mnozí studenti u ní zůstali i po jejím skončení. Osvojili jsme si mnoho digitálních nástrojů. Online výuku považujeme za plnohodnotnou alternativu k tradiční docházce. 

Velice zjednodušeně se dá také říci, že výuka probíhá úplně stejně jako ta prezenční, jen s tím rozdílem, že se studenti s lektorem nesejdou v tradiční, ale ve virtuální učebně. Procvičují se všechny jazykové dovednosti – tedy mluvení, čtení, poslech a psaní, stejně jako gramatika a slovní zásoba. Navíc je možné plně využít bohaté online podpory k učebnicím.

Mezi největší plusy patří velká flexibilita online lekcí. Můžete se vzdělávat odkudkoliv – z domova, kanceláře, nebo pokud patříte mezi digitální nomády, i z pláže. Naši studenti a lektoři si také velmi pochvalují větší časovou úsporu, protože při online lekcích odpadá nutnost za výukou dojíždět.

Nevýhodou může být, že některým studentům a lektorům chybí osobní kontakt, online lekce jim připadají neosobní. Někteří studenti, kteří si na ni v průběhu pandemie nemohli zvyknout, se k tradičním prezenčním lekcím ani nechtějí vracet a lektoři v ní také našli zalíbení.

5. Jaká je délka lekce?

V případě, že Vám nevyhovuje skupinová výuka či termín nabízených kurzů, máme pro Vás připravenou variantu osobního přístupu „Face to face“ výuky, která Vám bude ušita na míru. Individuální výuka bude přizpůsobena Vašemu tempu, znalostem a požadavkům, tak aby byly splněny Vaše cíle a očekávání.
 
Během intenzívní a flexibilní výuky se lektor/ka věnuje výhradně Vám. Máte pocit „bezpečí“, že Vás neslyší třetí osoba. Máte zajištěn rychlý postup v získávání jazykových dovedností a zlepšování slovní zásoby, stejně jako individuální a pružný přístup při plánování jednotlivých výukových lekcí. Věříme, že každý student/ka může dosáhnout skvělých výsledků, pokud se zvolí vhodný přístup k výuce. Individuální kurzy nabízíme v délce 45, 60 a 90 minut, záleží tedy jen na Vás, jaké délce kurzu dáváte přednost.
 
Můžete si objednat výuku na celý rok nebo třeba jenom na jeden měsíc na osvěžení jazyka. Učit se můžete jeden den v týdnu, nebo v případě Vašich potřeb a zájmu si můžete zvolit výuku každý den v týdnu. Dny i časy výuky si můžete vybrat podle Vašich možností.
 

V případě, že Vám nevyhovuje velká skupina, máme pro Vás připravenou variantu osobního přístupu „mini group“ výuky (2 studenti), která Vám bude ušita na míru. Můžete se přihlásit se členem rodiny, známým nebo kamarádem a užívat si lekce pouze ve dvou. Výuka bude přizpůsobena Vašemu tempu, znalostem a požadavkům, tak aby byly splněny Vaše cíle a očekávání.

Během této intenzívní výuky máte zajištěn rychlý postup v získávání jazykových dovedností a zlepšování slovní zásoby, stejně jako flexibilní přístup při plánování jednotlivých výukových lekcí. Mini kurzy – Mini group nabízíme v délce 45, 60 i 90 minut. Celou nabídku najdete pod odkazem na Maxi kurzy – Maxi group, jediné co se liší je cena. 

V případě, že jste rádi součástí „větší“ společnosti lidí, je tu pro Vás celá škála skupinových kurzů o počtu 3 - 8 účastníků. Garantujeme Vám tak intenzivnější a „client-friendly“ přístup. Studium je realizováno efektivním a systematickým způsobem tak, aby odpovídalo potřebám a tempu studentů a plnilo jejich očekávání a cíle.

Maxi kurzy - Maxi group nabízíme v délce 90 minut. Pokud nestihnete začátek daného typu kurzu a není ještě plně obsazen, máte stále možnost se připojit a naskočit kdykoli během školního roku, přičemž zaplatíte pouze cenu za odpovídající počet vyučovacích jednotek a ne celé kurzovné.

6. Pokud budu chybět na lekci, je možné si ji nahradit?

Studenti individuálních kurzů jsou povinni se dostavit na výukovou hodinu dle sjednaného harmonogramu výuky. V případě, že se studenti nedostaví řádně a včas na sjednanou výukovou hodinu bez předchozí omluvy, bude jim tato výuková hodina naúčtována stejně, jako by ji absolvovali. Toto ustanovení platí taktéž pro výukové hodiny konané mimo harmonogram výuky. 

Řádnou omluvou se rozumí omluva, která je studenty učiněna nejméně 24 hodin před konáním výukové hodiny. Omlouvá se buď přímo vyučujícímu nebo na sekretariátu telefonicky na čísle - +420 604 876 372 či na email - esp-olomouc@email.cz. V případě včasné omluvy, mají studenti nárok na lekci náhradní.

Skupinová výuka probíhá v předem sjednaných termínech dle harmonogramu výuky, v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Vzhledem k tomu, že skupinové výuky se účastní více studentů (max. 8), platí, že pokud se některý ze studentů nedostaví na některou z výukových hodin, nemá student právo na náhradní lekci či slevu z odměny, kterou uhradil.

7. Je možné získat nějakou slevu?

Za každého doporučeného nového studenta Vám nabízíme 1 lekci jazyka zdarma. Slevu podle počtu nových studentů, které přivedete, Vám odečteme od následujícího platebního období. Všichni noví i stávající studenti dále mají nárok na 15% slevu na nově zakoupené učebnice v knihkupectví Megabooks. 
 
Nabízíme Vám hned několik slev, které lze různě kombinovat, maximální výše slevy činí 25 %.
 
Sleva 5 % je stanovena pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy v předchozím školním roce (nejméně 2 pololetí) nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně dvanáct měsíců bez přerušení. Sleva 10 % je pro všechny věrné studenty, kteří navštěvovali naše hromadné kurzy více jak tři roky nebo pro ty, jež studovali individuálně nejméně třicet šest měsíců bez přerušení.
 
Sleva 10 % platí pro všechny studenty skupinových kurzů, kteří uhradí částku za jedno pololetí (tj. 16/17/18 lekcí) nejpozději 30. 6. 2024 (datum připsání částky na účet). Sleva 5 % je pro všechny studenty, kteří si předplatí studium v Mini-kurzu na dvě po sobě následující pololetí.
 

8. Je možné zakoupit na kurz dárkový poukaz?

Pokud si nevíte rady, co zakoupit svým blízkým či známým k svátku, narozeninám, výročí, Vánocům či jiným příležitostem, nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu. Investice do vzdělání je jistě nejen potěší, ale také obohatí. Hodnotu dárkového poukazu si pro obdarovávané stanovíte sami. Poukaz může být vystaven jak na individuální výuku, tak na hromadný kurz.

9. Jaká je úroveň Vašich lektorů/lektorek?

Vybíráme si pouze kvalitní lektory s vysokoškolským vzděláním minimálně na úrovni Bc. a mezinárodními zkouškami. Většina z nich má také zkušenosti ze zahraničí a dlouholetou praxi ve svém oboru. Klademe si za cíl, aby naši lektoři měli nejen odborné, ale také pedagogické znalosti a zkušenosti. Je pro nás důležité, aby i oni sami se neustále vzdělávali a rostla tím i kvalita našich kurzů.
 

10. Co mám dělat, abych se zlepšoval/a?

Pravidelná výuka je jen jedním z mnoha dílků skládačky Vašeho pokroku. Docházkou do kurzu si vytváříte návyk komunikace v cizím jazyce, posilujete svou motivaci a získáváte cenné rady a zpětnou vazbu. Klíčový je však i Váš vlastní přístup mimo kurzy. Poslouchejte cizojazyčné audioknihy, rádio či podcasty, čtěte časopisy a knihy nebo sledujte seriály a filmy v originálním znění. Nebojte se dělat chyby. Ty nevypovídají nic o Vaší inteligenci, ale naopak svědčí o Vaší snaze učit se nové věci. Dobrý učitel za ně nikoho nesoudí, ale naopak je vítá jako součást učebního procesu.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK