Čekejte prosím...

E-learning - Educación en línea

E-learning je moderní a v dnešní době hodně diskutovaná metoda výuky cizích jazyků založená na on-line přístupu k interaktivním učebním materiálům a neustálého vedení studia osobním lektorem. Na jedné straně je považována za efektivní a vhodnou metodu samostudia nebo doplňkového studia ke klasické jazykové výuce, avšak na straně druhé je kritizována jako devalvace všech výše popsaných metod.

Jak je známo, moderní doba s sebou přináší nové technologie, nové produkty a nové přístupy k našim životům včetně výuky. V současné době se stala tato metoda běžnou součástí výuky zaměstnaných lidí, kteří nedisponují takovou mírou času, kterou by pro své další vzdělávání potřebovali. S rozšířením počítačů a připojením na internet se tito uchylují k "rychlé a úsporné" verzi výuky nejen cizích jazyků. 

V současné době neustálého spěchu a chronického nedostatku času jsou výdobytky techniky stále častěji využívány k osobnímu vzdělávání. Dnešní účastník jazykových kurzů nespěchá do hodiny, neuvázne v dopravní zácpě a není vystresován, že přijde pozdě. Daleko častěji sedí u svého počítače se sluchátky na uších a v klidu prochází jednotlivými lekcemi kurzu svým vlastním tempem. Metodou e-learningu lze studovat v čase, který nám vyhovuje, v místě, kde se cítíme příjemně, a tempem, které ovlivňujeme sami. Lektor může být virtuální nebo může současně s e-learningem vyučovat tradiční metodou. 

Co se týče výhod e-learningu, jedná se především o velice flexibilní přístup bez časového a prostorového omezení. Studenti si sami mohou zvolit, kdy a kde se budou učit, navíc se studiu mohou věnovat podle svých časových možností. Jediným omezujícím faktorem je přístup k internetu a počítači. Tato velice individuální metoda napomáhá studentům postupovat podle jejich vlastních schopností a nestresuje je tedy přílišným tempem či naopak nezdržuje při dalším progresu.

Metoda se snaží  přizpůsobit individuálním potřebám. Tím pádem nedochází k časovým prostojům. Fakt, že si studenti mohou vybrat, že mají možnost volby, kdy se cítí nejlépe, je podmínkou úspěchu a potěšení z učení. Vědomí, že studenti mají své vzdělání plně v rukou, je považováno za podmínku úspěchu. Výhodou je také to, že si studenti mohou potřebné informace kdykoliv zopakovat a hodnocení studentů je okamžité a objektivní. 

Na druhé straně této metodě je nutno vytknout i některé negativní věci. Pomocí e-learningu se studenti velice rychle učí pasivní znalosti. Aby byli schopni použít je v běžném životě, je nutné komunikovat a pasivní znalosti tak přeměnit v aktivní. Studenti si nemohou při kontaktu s počítačem ověřit své znalosti, výslovnost a jednoduše nemohou prodiskutovat jednotlivé chyby. Tento nedostatek by mohl být pro studenty demotivující.

Další nevýhodou je izolace způsobená nedostatkem sociálního  kontaktu. Při běžné  výuce se člověk učí zároveň chybami spolužáků, je nucen poslouchat jejich výslovnost, větné struktury a tím pádem si jich je vědom a snaží se vyvarovat chybám. Mezi další nevýhody e-learningu můžeme zařadit také fakt, že některé e-learningové programy jsou nákladnější, tudíž si je nemůže dovolit každý. Další omezení spočívá v tom, že studium online vyžaduje určitý stupeň počítačové gramotnosti a technologií, který každý nemá.  Tato metoda také vyžaduje větší sebekázeň a touhu učit se. Klasická forma výuky přeci jenom vytváří na studenta větší nátlak.

E-learning má své výhody i nevýhody a je skvělou formou celoživotního vzdělávání. Dále je to také vynikající nástroj pro podporu výuky ve školách. Podle odborníků by však zcela nahradit klasickou výuku neměl, má ji pouze doplnit a ozvláštnit. Nejlepší je tedy kombinovat e-learning a klasickou formu vzdělávání.

 

Charakteristika:

 • Flexibilita: E-learning umožňuje studentům studovat kdykoli a kdekoli podle svého vlastního tempa a harmonogramu.
 • Dostupnost: Kurzy a materiály e-learningu jsou často dostupné online, což umožňuje studentům přístup k nim z libovolného zařízení s připojením k internetu.
 • Rozmanitost obsahu: E-learning může nabízet různorodé formáty obsahu, včetně textu, videí, interaktivních prvků, testů a diskuzních fór.
 • Individualizace: Některé e-learningové platformy umožňují individuální přizpůsobení obsahu podle potřeb a úrovně studentů.

 

Výhody:

 • Přístupnost: E-learning umožňuje přístup k vzdělávacím zdrojům pro studenty z různých geografických oblastí a s různými fyzickými omezeními.
 • Úspora času a nákladů: Studenti nemusí cestovat na místo výuky, což šetří čas a náklady spojené s dopravou a ubytováním.
 • Interaktivita: Některé e-learningové platformy nabízejí interaktivní prvky, jako jsou simulace, hry a diskuzní fóra, které zvyšují zapojení studentů.
 • Možnost samostudia: E-learning umožňuje studentům studovat ve vlastním tempu a opakovat materiály podle svých potřeb.

 

Nevýhody:

 • Omezená interakce: E-learning může mít omezenou interakci mezi studenty a instruktory, což může vést k pocitu izolace.
 • Potřeba disciplíny: Někteří studenti mohou mít potíže s udržením disciplíny a motivace při samostudiu bez přímého dohledu učitele.
 • Technologické problémy: Nepředvídané technologické problémy, jako jsou problémy s internetovým připojením nebo technické potíže s platformou, mohou omezit efektivitu e-learningu.
 • Nedostatek sociálního kontaktu: E-learning může chybět sociální aspekt vzdělávání, jako jsou diskuzní skupiny a osobní setkání, což může ovlivnit rozvoj sociálních dovedností.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK