Čekejte prosím...

Blended learning - Aprendizaje semipresencial

Blended learning, zkrácené b-learning, je moderní výukovou metodou, která kombinuje tradiční prezenční formu výuky s výukou prostřednictvím internetu a vhodného softwaru. Jinými slovy je to metoda spojující učení online a offline. Termín blended learning v sobě zahrnuje řadu efektivních metod, díky kterým lze účinně ovlivňovat vzdělávací proces studentů.

Mezi jednotlivými lekcemi pracují studenti samostatně na zadaných úkolech na internetu, tzn. opakují si látku, rozšiřují znalosti, učí se nová slovíčka, gramatiku, poslech a zároveň získávají nové dovednosti. Lektor zase dohlíží  na samostatnou práci studentů. Při společných hodinách se pak věnuje tomu, co studenti nepochopili, opravuje jejich chyby, sleduje nedostatky a pomáhá jim je odstranit. 

Blended learning lze tedy označit za distanční vzdělávání podporované e-learningem. Tato metoda umožňuje efektivní studium, podporované multimediálními a komunikačními prostředky moderní doby. Učivo se při blended learningu uzpůsobuje současnému dění ve světě, je aktuální a reflektuje aktuální problematiku. Samozřejmostí je využívání moderních technických forem výuky a také mnoha multimediálních prostředků, jako je video, online články, audio vstupy a další.

Jak tedy vypadá blended learning v praxi? Například tak, že studenti chodí na přednášky, zároveň ale plní úkoly online a závěrečný test je formou testu na počítači. Nebo naopak může jít o e-learningový kurz, kde první a poslední přednáška je formou workshopu. B-learning je tedy ideální metodou vzdělávání, protože v sobě kombinuje výhody klasického prezenčního vzdělávání a moderního e-learningu.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK