Metoda TBL - Aprendizaje basado en el conocimiento

Task-based learning and teaching je moderní metoda, která se zaměřuje na užívání autentického jazyka a na to, aby studenti plnili smysluplné úkoly za pomoci cílového jazyka. Mezi tyto úkoly může patřit simulace návštěvy lékaře, vedení pohovoru nebo volání na zákaznický servis. Hodnocení je primárně založeno spíše na výsledku a splnění úkolu, než na přesnosti jazykových norem. Díky tomu je TBL metoda obzvlášť populární pro rozvoj plynulosti cílového jazyka a důvěry studentů.

Během Task-based Approach učitel zadá úkol, na kterém studenti pracují ve skupině, využívají slovníky, příručky a další materiál poskytnutý učitelem a mohou se na učitele obrátit v případě nejasností. Pak výsledek svého zadání prezentují a učitel zváží, která jazyková oblast by měla být následně procvičena. Tento přístup má některé společné prvky s projektovým vyučováním. Důležité je, aby studenti sami během práce na úkolu zjistili, co budou potřebovat ke splnění úkolu po stránce jazykové a pokud možno samostatně se pokusili zjistit relevantní informace. Metoda TBL může zahrnovat prvky mezipředmětových vztahů, protože zadaný úkol může souviset prakticky s jakýmkoli předmětem vyučovaným ve škole (např. historie, geografie, biologie, výtvarná výchova atd.).

PODZIMNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2021 - OTOŇO

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3240 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 180 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

esp-olomouc@email.cz

FACEBOOK

Oxford Bookshop